Przełącz do treści

Rezerwaty na Pojezierzu Suwalskim

Rezerwat krajobrazowy Jezioro Hańcza zajmuje 304 hektary i obejmuje swoim zasięgiem jezioro i otaczające je stoki. Hańcza leży dość wysoko, na poziomie 227 metrów, i jest najgłębszym polskim jeziorem. Po raz pierwszy głębokość Hańczy zmierzono w latach 30-tych ubiegłego wieku i uzyskany wtedy wynik, 108,5 metrów, był uznawany do 1995 roku, kiedy na nowo dokonano pomiarów. Brzegi Hańczy są wyłożone warstwą głazów narzutowych, a stoki wokół jeziora są niezwykle strome. W jeziorze mieszkają gatunki zwierząt typowe dla zimnych wód górskich i północnych, a wśród nich można spotkać bardzo rzadko występującą sieję wigierską. Na wschodnich zboczach jeziora rosną głównie świerki, zaś zachodnie wzgórza porasta naturalny las grądowy. Jezioro Hańcza może się pochwalić bardzo czystą i przejrzystą wodą.
Dwa rezerwaty geologiczne, Głazowisko Łopuchowskie i Głazowisko Bachanowo, zajmują się ochroną pagórków morenowych pokrytych licznymi głazami narzutowymi. Głazy porastają rzadkie gatunki roślin, a niektóre z kamieni zostały uznane za pomniki przyrody, jak na przykład Wielki Kamień stojący w wiosce Hańcza o wysokości 1,3 metra i obwodzie 93, metrów. Na głazie wyryto w czasach średniowiecznych znaki graniczne.
Rutka jest rezerwatem krajobrazowym o powierzchni ponad 49 hektarów. Rezerwat mieści się na skraju parku krajobrazowego i obejmuje część Pojezierza Suwalskiego wraz z pagórkami morenowymi, głazami narzutowymi i torfowiskiem. Jaczno to torfowiska źródliskowe, leżące w połowie zbocza kotliny jeziora, wyróżniające się liczną obecnością skrzypu olbrzymiego, bluszczu pospolitego i niezapominajki leśnej.
Bobruczek to rezerwat faunistyczny i zarazem najstarsza znana ostoja bobrów na terenie Polski. Rezerwat zajmuje niecały hektar powierzchni i obejmuje małe, zarośnięte jezioro przepływowe. Drugim rezerwatem tego typu jest Ostoja Bobrów Marycha. Ten rezerwat ma powierzchnię 208,5 hektara i obejmuje fragment biegu Marychy, nadrzeczne łąki, zarośla i część lasu. W ostoi znajduje się jedno z trzech mazurskich stanowisk chamedafne północnej.
Cmentarzysko Jaćwingów jest rezerwatem archeologiczno-leśnym, położonym niedaleko Suwałk. Kurhany pochodzą z okresu od II do IV wieku n.e., a bogate wyposażenie grobów pokazuje, jak wysoko rozwiniętą kulturą byli Jaćwingowie żyjący na tych ziemiach.

Bądź pierwszy z komentarzem

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *