Wigierski Park Narodowy

Wigierski Park Narodowy zajmuje północną część Puszczy Augustowskiej, która jest największym zwartym kompleksem leśnym, jaki znajduje się na niżu Europy Get the facts. Puszcza razem z lasami po stronie litewskiej i białoruskiej tworzy łącznie obszar o powierzchni mniej więcej trzystu tysięcy hektarów. Wigierski Park Narodowy swoim obszarem obejmuje Pojezierze Zachodniosuwalskie, Pojezierze Wschodniosuwalskie oraz Równinę Augustowską. Park mieści się w granicach Pojezierza Litewskiego i zajmuje środkową część dorzecza Czarnej Hańczy (dopływ Niemna).

Cały Park należy do Regionu Mazursko-Podlaskiego i zajmuje wschodnią część Pojezierza Mazurskiego, jak również fragment Podlasia. Wigierski Park Narodowy leży dość blisko Morza Bałtyckiego, ale klimat na jego terenie bardziej przypomina wschodnią, kontynentalną Euroazję. Z racji wpływu takiego klimatu, Wigierski Park Narodowy charakteryzuje się bardzo surowymi warunkami atmosferycznymi, zwłaszcza jak na tereny nizinne – w okolicach parku zima trwa od końca listopada do pierwszej dekady kwietnia.

Wigierski Park Narodowy może się pochwalić niesamowitą przyrodą, której praktycznie nie spotyka się w innych regionach kraju. Na terenie Parku znajdują się 42zbiorniki wodne o łącznej powierzchni równej 28 km2. Wszystkie akweny są pochodzenia naturalnego. Największą sławą cieszy się jezioro Wigry, o największej powierzchni i głębokości wśród wszystkich jezior na tym obszarze. Wigry znane są także z bardzo urozmaiconej linii brzegowej, licznych wysepek, zatoczek, głębin i górek śródjeziornych. Wigry łączą się z przyległymi jeziorkami i razem z nimi tworzą szczególny ekosystem.

Na terenie Wigierskiego Parku Narodowego rośnie 75 taksonów objętych ochroną – 61 z nich jest pod ochroną ścisłą. Całkiem sporo jest tutaj gatunków rzadkich i zagrożonych wyginięciem. Jedną z takich roślin jest kanianka lnowa, która rośnie tylko w Wigierskim Parku Narodowym i jest oficjalnie uznana za gatunek wymarły na terenie Polski. Wśród zwierząt wyróżnia się 32 gatunki ryb, 12 gatunków płazów, 5 gatunków gadów, 46 gatunków ssaków ora 202 gatunki ptaków. Ponad 80 procent wszystkich gatunków zwierząt żyjących w Wigierskim Parku Narodowym jest objęte ochroną – to niemal połowa wszystkich chronionych kręgowców, jakie żyją na terenie Polski.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *